Kokouskutsu - Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura ry:n syyskokous 2021

11.12.2021

Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura ry:n syyskokous 2021 järjestetään su 19.12.2021 klo 13.30 alkaen. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Kehittyvä Tikkakoski ry:n kokoustilassa (Kirkkokatu 11, Tikkakoski) tai etäyhteydellä Teams-ohjelman avulla.

Osallistumislinkin, ohjeiden ja materiaalien toimittamista varten sekä kokouspaikalle saapuvien ihmisten määrän arvioimista varten osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan la 18.12.2021 mennessä seuran sähköpostiin tivoli.toimisto@gmail.com tai puhelimitse puheenjohtaja Meeri Martimolle (puh. 045 634 1820). Ilmoitathan, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Etäosallistumista varten tarvitaan osallistujan nimi ja sähköpostiosoite.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Äänioikeutettuja ovat 15 vuotta täyttäneet seuran jäsenet.

Tervetuloa!

 

Terveisin puheenjohtaja Meeri MartimoSyyskokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus vuonna 2022
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
8. Johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2022       
9. Johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2022
11. Seuran edustajat jäsenjärjestöissä ja -yhteisöissä
12. Muut johtokunnan esittämät asiat
            - johtokunnan jäsenten eropyynnöt
13. Muut seuran jäsenten esittämät asiat
14. Kokouksen päättäminen