Syystiedote 2019

Sähköinen syystiedote on päivitetty 18.8. ja sisältää paperisen tiedotteen julkaisun jälkeen ryhmien ajoissa ja paikoissa tapahtuneet muutokset.