Uskollisuuden Kilta

Uskollisuuden Killan tarkoitus ja toiminta

Uskollisuuden Kilta on perustettu 20.10.1994. Kilta juhlistikin 2014 20-vuotis taivaltaan. Tällä hetkellä jäseniä Killassa on 20 ja uusia jäseniä kaivataan mukaan toimintaan! Jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja vähintään 5 vuotta johonkin Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut sekä nykyinen että entinen jäsen. Uskollisuuden Kiltoja on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 129 eri emoseuroissa.

 

Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

 

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa!

 

Jos kiinnostuit toiminnasta, ota yhteyttä Anita Meuronen, p. 040 7480996