TiVoLin koronaohjeistus ja varotoimenpiteet syksylle 2020

26.8.2020

Koronaepidemian tilanne on valitettavasti huonontunut. Siksi pyydämme kaikkia jumppareita aiempien varotoimien lisäksi käyttämään käsidesiä tunnille tultaessa. Pumppupullot on jokaisen liikuntapaikan tiloissa oven lähettyvillä. Pidetään siis kädet puhtaina ja pysytään terveinä!

Tämä ohjeistus on julkaistu 26.8.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Seuraamme aktiivisesti epidemiatilanteen kehitystä sekä Voimisteluliiton, aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön​, Suomen hallituksen ja muiden vastaavien tahojen ohjeistuksia turvallisesta harrastustoiminnan järjestämisestä.

Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme ja päivitämme ohjeistustamme tilanteen ja/tai edellä mainittujen tahojen ohjeiden muuttuessa. 

--------------------

TiVoLille on ehdottoman tärkeää, että harrastajamme ja ohjaajamme voivat osallistua tunneille turvallisesti ja pysyvät terveinä. Koronavirusepidemia ei ole vielä ohi ja monia varmasti mietityttää, uskaltaako tunneille tulla. Epävarmuuden hälventämiseksi ohessa on kuvattu toimenpiteet, joilla pyrimme ennaltaehkäisemään altistumis- ja tartuntariskejä tunneillamme. Haluamme myös avata, miten olemme varautuneet mahdolliseen epidemiatilanteen uudelleen kiihtymiseen.

Tämä ohjeistus julkaistaan seuran nettisivuilla, jaetaan seuran sosiaalisen median kanavissa ja lähetetään sähköpostitse kaikille harrastajillemme kauden alkaessa. Tulostamme myös ohjeistusta liikuntapaikkojen pukuhuoneisiin. Ohjeistus on käyty läpi ohjaajiemme ja valmentajiemme kanssa, ja he saavat sen muistutuksena kauden alkaessa. Ohjaajamme ja valmentajamme muistuttavat ohjeiden noudattamisesta harjoituksissa. Myös jokainen harrastajamme voi omalla toiminnallaan ja ohjeita noudattamalla vaikuttaa siihen, että harjoittelu on mahdollisimman turvallista kaikille!
 

1. Jotta harrastaminen olisi mahdollisimman turvallista, noudatamme syksyn tunneilla seuraavia ohjeita:

 • Tulethan harjoituksiin vain täysin terveenä ja oireettomana. Tunneille ei pidä tulla edes lievästi oireilevana. Tämä koskee sekä harrastajia että ohjaajia/valmentajia. Koronaviruksen oireet voivat muistuttaa tavallisen flunssan oireita ja olla varsinkin alkuvaiheessa lieviä. Ei riskeerata toisten tartuttamista! Jos harjoituksiin saapuu oirehtiva henkilö tai oireet alkavat kesken tunnin, ohjaajamme/valmentajamme ohjeistavat kyseistä henkilöä palaamaan kotiin. Pienten lasten tapauksessa ohjaajat/valmentajat ovat yhteydessä vanhempiin.
 • Pese kädet huolellisesti sekä ennen tuntia että tunnin jälkeen. Koronaviruksen ja muiden tartuntatautien leviämisen ehkäisyssä hyvä käsihygienia on olennaisen tärkeää! Ohjaajamme ja valmentajamme muistuttavat harrastajia käsien pesusta, mutta erityisesti lapsiharrastajien osalta toivomme, että myös vanhemmat huolehtivat lasten käsien pesusta ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Halutessasi voit kuljettaa tunneilla mukana myös omaa käsidesiä.
 • Pidämme mahdollisuuksien mukaan 2 m turvavälit tunneilla sekä harrastajien välillä että harrastajien ja ohjaajan/valmentajan välillä. Kontaktia käytetään vain niissä tunnin osissa, joissa se on välttämätöntä (esim. liikkeen avustaminen). Meillä on onneksi tilavat salit ja kaupungin suuriin seuroihin verrattuna maltilliset harrastajamäärät, joten saleissa pitäisi riittää tilaa turvavälien pitämiseen. Tarvittaessa rajaamme tuntien osallistujamäärää niin, että turvavälit saadaan säilytettyä. Muistathan turvavälit myös pukuhuoneissa ja siirtymissä, esimerkiksi käytävillä! Pienten lasten ryhmissä turvavälien säilyminen voi olla haastavaa, mutta ohjaajamme käyttävät tässä apuna esimerkiksi paikkamerkkejä alku- ja loppupiireissä sekä jonotettaessa.
 • Älä yski tai aivastele käsiisi tai ympäriinsä, vaan käytä kertakäyttöistä nenäliinaa tai hätätapauksessa hihaa. Yskimisen, aivastamisen tai niistämisen jälkeen pese tai desinfioi kätesi. Kuten edellä mainittu, myös lievästi flunssaoireisena on syytä jäädä kotiin.
 • Ohjaajat suunnittelevat tunnit niin, että yhteisiä välineitä tarvitaan mahdollisimman vähän. Suosimme kehonpainolla tehtäviä liikkeitä ja jokaisen harrastajan omia välineitä. Jos yhteisiä välineitä tarvitaan, ne puhdistetaan aina joka käyttäjän jälkeen tai viimeistään tunnin päätteeksi (esimerkiksi voimistelurenkaat ja rekkitangot lasten ryhmissä). Jumppapaikoille toimitetaan puhdistusainetta ja kertakäyttöliinaa välineiden puhdistusta varten. Tuntien lopusta varataan tarvittaessa aikaa välineiden puhdistamiselle. Muusta liikuntatilojen sekä pukuhuoneiden ja pesu- ja wc-tilojen puhdistamisesta vastaavat kunkin liikuntapaikan siivoojat.
 • Mahdollisissa altistumistapauksissa tiedotamme harrastajiamme sähköpostitse/tekstiviestitse sekä sosiaalisen median kautta. Kehotamme altistuneita tarkkailemaan omaa oloaan ja olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon, jos heillä ilmenee oireita.
 • Olethan heti yhteydessä terveydenhuoltoon, jos epäilet itselläsi tai lapsellasi koronavirustartuntaa! Toivomme, että ilmoitat myös seuralle, jos olet osallistunut harjoituksiin koronavirustartunnan alaisena. Näin voimme tiedottaa mahdollisesti altistuneita harrastajiamme ja katkaista tartuntaketjut ennen viruksen leviämistä.
 • Syksyn tapahtumien osalta (kisakatselmus, joulunäytös, syyskokous) seuraamme tarkasti epidemiatilannetta ja arvioimme tapauskohtaisesti, onko tapahtuma turvallista järjestää. Jos on, arvioimme, millaisia järjestelyjä tapahtuman järjestäminen turvallisesti vaatii. Seuraamme myös Voimisteluliiton, Aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden vastaavien tahojen ohjeistusta turvallisesta tapahtumanjärjestämisestä ja harjoittelusta.
 • Jos olet matkustanut ulkomailla, pidäthän omaehtoisen kahden viikon karanteenin ennen harjoituksiin osallistumista. Näin minimoimme toisten altistamis- ja tartuttamisriskin!
 • Jokainen perhe tai jäsen tekee itse päätöksen osallistumisestaan harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, se tulee ottaa huomioon, kun pohditaan harjoituksiin osallistumista. Jokainen jäsen osallistuu seuran toimintaan omalla vastuullaan.

2. Mikäli epidemiatilanne kiihtyy uudelleen:

 • Täsmennämme tarvittaessa varotoimenpiteitämme ja ohjeistustamme (esim. tunneille saapuminen ja tunneilta poistuminen niin, että eri ryhmien väliset kontaktit pystytään minimoimaan) ja tiedotamme harrastajiamme ja ohjaajiamme uusista käytännöistä.
 • Rajaamme tuntien osallistujamäärää ja toteutamme tunteja mahdollisuuksien mukaan ulkotunteina. Tarvittaessa otamme käyttöön ennakkoilmoittautumisen tunneille osallistujamäärän rajaamiseksi ja osallistujien täsmällisemmän jäljittämisen helpottamiseksi.
 • Jos normaalit harjoitukset liikuntapaikoilla joudutaan keskeyttämään kokonaan, pyrimme jatkamaan harjoittelua viikottaisilla etätreenilähetyksillä ja etätunneilla sekä kirjallisilla kotiharjoitusohjeilla (myös aikuisten ryhmäliikunnassa ja lasten ja nuorten harrasteryhmissä). Ajatuksena on, että omat ohjaajamme ohjaisivat näitä etäharjoituksia ja suunnittelisivat kotiharjoitusohjeita. Kilpailevat joukkueet harjoittelisivat etänä viime kevään tapaan ja voisivat halutessaan osallistua etäkilpailuihin. Kilpailevien joukkueiden kausimaksuissa huomioitaisiin mahdolliset peruuntuvat kisat.
 • Jos normaali harjoittelu jouduttaisiin keskeyttämään hyvin aikaisessa vaiheessa kautta, arvioimme tilanteen mukaan, onko harrastusmaksujen palauttamiselle tai madaltamiselle perusteita. Ensisijaisesti pyrimme kuitenkin tarjoamaan korvaavia harrastusmahdollisuuksia etänä. Tähän liittyen on hyvä muistaa, että vaikka kaikki harrastustoiminta pysäytettäisiin, seuralla on juoksevia kuluja esimerkiksi toimistosta, järjestelmistä ja vakuutuksista sekä työnantajan velvoitteet ohjaajia ja valmentajia kohtaan. Seuramme toiminnalla ei tavoitella voittoa, vaan harrastusmaksuja kerätään seuran toiminnan mahdollistamiseksi ja kulujen kattamiseksi.