Tavoitteet

TiVoLin lasten ja nuorten harrastetoiminnalla ja kilpailutoiminnalla on monenlaisia yhdessä sovittuja tavoitteita, joita kohti kaikki toimijat yhdessä työskentelevät. Näitä ovat mm. urheilulliset tavoitteet, kasvatukselliset tavoitteet, terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet, viihtymiseen ja hyvään oloon liittyvät tavoitteet sekä taloudelliset tavoitteet. Näistä tavoitteista osa painottuu enemmän toisissa ryhmissä ja eri-ikäisten lasten kohdalla ja osa taas toisissa, lisäksi eri toimijoilla ja ryhmillä voi olla omia tavoitteita ja painotusalueita, jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa yhteisten tavoitteiden ja linjausten kanssa.

Kaikenlainen palaute ja yhteistyö harrastajien ja vanhempien kanssa on meille tärkeää, jotta voimme muokata ryhmien tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. 

PDF-tiedostoTiVoLin lasten ja nuorten toiminnan tavoitteet.pdf (84 kB)
Lue lisää eri ryhmien tavoitteista