Lasten ja nuorten kevätkausi alkaa normaalisti, muutokset mahdollisia nopeallakin aikataululla

8.1.2022

TiVoLin johtokunta on keskustellut Suomen koronaministerityöryhmän 7.1.2022 antamista suosituksista ja rajoituksista ja päättänyt seuraavaa:

Lasten ja nuorten kevätkausi käynnistyy mahdollisimman normaalisti 10.1.2022, mutta varaudumme siihen, että muutoksia saattaa tulla nopeallakin aikataululla. Seuraamme, mitä päätöksiä aluehallintovirasto ja Jyväskylän kaupunki tekevät hallituksen suosituksen perusteella ja mukautamme tarvittaessa harrastustoimintaa sen mukaan. Esim. Jos lasten ja nuorten sisäliikunta kielletään Keski-Suomessa tai Jyväskylässä, siirrämme tunnit ulos.

Kilpailevien joukkueiden toiminnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin lasten ja nuorten harrasteryhmien toiminnassa.

Kevätkausi alkaa siis lähtökohtaisesti nykyisten rajoitusten mukaisesti sisällä saleissa, lukuun ottamatta perheliikuntaryhmä Touhutiikereitä, jolla ainakin ensimmäinen tunti pidetään ulkona ryhmässä mukana olevien aikuisten vuoksi. Varaudumme kuitenkin siihen, että alueellisilta päättäjiltä saattaa tulla päätös myös lasten ja nuorten sisäliikunnan keskeyttämisestä, jolloin siirrymme ulos. Oletettavasti paikallisia linjauksia on tulossa tulevan viikon aikana.

Tavoitteena on kuitenkin rajoituksista huolimatta mahdollistaa ohjattu liikuntaharrastus sillä tavalla kuin se on kulloinkin mahdollista. Jonkinlainen harrastustoiminta sellaisessa muodossa kuin sitä kulloinkin voidaan toteuttaa on lasten ja nuorten hyvinvoinnille todella tärkeää tässä epänormaalissa tilanteessa. Vaikka toiminta ei esimerkiksi ulkotuntien takia olisi aivan sellaista kuin alunperin oli suunniteltu, on kuitenkin parempi, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus ohjattuun liikuntaharrastukseen kuin että sitä mahdollisuutta ei ole. Siksi kauden aloitusta ei haluttu siirtää ja harrastustoiminnan kokonaan keskeyttämistä pyritään välttämään, jos se vain on mahdollista.


Aikuisten kevätkauden osalta odotamme tietoa mahdollisesta rajoitustoimenpiteiden jatkosta. Myös aikuisten liikuntaa koskevat linjaukset päivittyvät oletettavasti tulevan viikon aikana. Tällä hetkellä tavoitteena on aloittaa aikuisten kevätkauden toiminta ma 17.1., jollei uusia aikuisten liikuntaa koskevia rajoituksia tule.